Slovak English   Magyar

STAFF WEEK

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 2016

Beszámoló

Résztvevők:

Kinczer A., Kocsis G.

          A május 23-27 között Budapesten szervezett „International Staff week” nemzetközi rendezvényről és annak programjáról a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem Külkapcsolati irodája tájékoztatott bennünket. A programot, mely a multikulturális akadémiai környezetben adódó krízishelyzetek felismerésére és a konfliktuskezelési módszerek bemutatására irányult, a külföldi partneregyetemeken nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak, főként Erasmus koordinátorok számára hirdették meg. Egyetemünk aktív részvétellel bír a legjelentősebb mobilitási programokban, így szakmai szempontból hasznosnak minősítettük a nemzetközi rendezvényen való részvételt. A rendezvényen három kontinens 13 országa képviseltette magát, köztük Dél-Afrika, Kína, Kazahsztán, Litvánia, Hollandia, Finnország, Törökország, Csehország, Spanyolország, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia.

          Az egész hetes programsorozat a közösségi és egyéni konfliktus-, és krízishelyzetek felismerését és kezelését mutatta be. A rendezvényen egy-egy terület neves kriminológusa, klinikai pszichológusa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elismert szakemberei tartottak előadásokat a kockázatmegelőzésről, a hatékony kommunikációs módszerekről, alapvető elsősegélynyújtási ismeretekről, valamint betekintést nyújtottak a konfliktuskezelés kulturális vonatkozásaiba is. Az esemény célja a hasznosítható tudás átadása volt, melyek alkalmazása a hétköznapi problémamegoldások és krízis szituációk kialakulásakor hozzásegíthetnek bennünket a jó döntések meghozatalához.

Az előadások után műhelyfoglalkozások keretében (group workshop) kreatív feladatokkal láttak el bennünket az előadók, helyzetgyakorlatokat oldottunk meg. A kötetlen szakmai beszélgetések során megismertük egymás országának kultúráját, az adott konfliktushelyzetben alkalmazott különféle viselkedésmódokat, valamint konfliktuskezelési módszereket. A közösségépítési gyakorlatok a személyközi együttműködések fejlesztésére irányultak, valamint a csoporton belüli feladatok és szerepek meghatározásának fontosságára mutatottak rá. A műhelyfoglalkozások konkrét krízis szituációk helyzet elemzésével indultak, amit adatgyűjtés, megbeszélés majd csoportos döntéshozatal követett. Kiváló lehetőséget biztosítottak arra, hogy a különböző országok egyetemeiről érkező résztvevők hasznos szakmai eszmecserét folytassanak.

Krízis szituáció témakörben néhányan a részt vevők közül beszámoló formájában megosztották gyakorlati tapasztalatukat a jelen lévőkkel. Az általunk prezentált beszámoló a 2013-as évi komáromi árvízi vészhelyzet miatt kialakult krízis szituációt és annak megoldását, valamint egy hallgatónknál jelentkező pánikroham miatt kialakult stresszhelyzet kezelését mutatta be.

          A nemzetközi Staff week időtartama alatt megismerkedhettünk a hazai egyetem valamint a többi résztvevő intézményének történetével, nemzetköziesedési céljaival. Összességében egy nagyon jól szervezett, szakmailag hasznos programsorozaton vehettünk részt. A Selye János Egyetem vezetősége részéről tanúsított támogatást, mind személyi, mind pedig tárgyi oldalról nagyon köszönjük.

A nagyításhoz kattintsanak a képre.

A nagyításhoz kattintsanak a képre.