Slovak English   Magyar

PhDr. Petőcz Kálmán PhD., Szlovákia egykori genfi ENSZ nagykövete 2017. november 7-én, Pluralizmus és multikulturalizmus a 21. században Kelet-Közép-Európában címen tartott előadást a Selye János Egyetemen. A rendezvényt egyetemünk rektora, dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. nyitotta meg, majd dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD, a nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese mutatta be az előadót. A Magyar Tudomány Ünnepe és a Szlovák Tudomány és Technika Hete keretében elhangzó, nagy érdeklődéssel kísért előadás, amely egyszersmind az Erasmus mobilitási program 30 éves fennállására is emlékezett, igyekezett megvilágítani a pluralizmus és a multikulturalizmus közti viszonyt, mégpedig azoknak a kihívásoknak a kontextusában (pl. a menekültkérdés kezelése), amelyekkel térségünk országai a 21. század elején szembesülnek.