Slovak English   Magyar

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat olyan időszak, melyet a hallgató az Erasmus+ programban részt vevő másik ország vállalkozásnál, szervezetnél, vagy intézményénél tölthet, és amely az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. A gyakorlat célja a hallgatók hozzásegítése ahhoz, hogy az Európai Közösség munkaerő-piacához alkalmazkodjanak, szakmai és gyakorlati képességeiket javítsák, jobban megértsék a fogadó ország gazdasági és társadalmi feltételeit, mindezt munkatapasztalat szerzése által.

Erasmus+ szakmai gyakorlatra jelentkezhet a SJE bármelyik képzésére beiratkozott hallgatója, már az alapképzés első évében is (itt nem feltétel a két lezárt félév). Szakmai gyakorlaton frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzést követő 12 hónapon belül, amennyiben a pályázatot még jogviszonyuk alatt nyerték el. Tanulmányai alatt minden hallgatónak összesen 12 hónap Erasmus+ mobilitáson való részvételre van lehetősége (a tanulmányi mobilitást is beleértve).

Pályázni Erasmus+ szakmai gyakorlatra csak a SJE-n keresztül lehet, melyet a program intézményi koordinátora az egyetem Erasmus+ weboldalán hirdet meg. A hallgató a SJE Erasmus+ internetes oldalán megkeresi, majd kitölti és leadja a kari koordinátor részére az alábbi aláírással, pecséttel ellátott pályázati anyagok eredetijét:

A sikeres pályázást követően az Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitást nyert hallgató elkezdi intézni a mobilitás lebonyolításához szükséges adminisztratív teendőit. A kitöltött, aláírással és pecséttel ellátott Gyakorlati Képzési Megállapodást (Learning agreement for traineeships), eljuttatja a SJE egyetemi koordinátorához, legkésőbb 1 hónappal a szakmai gyakorlatra való kiutazása előtt.

Az ösztöndíj mértéke függ a szakmai gyakorlat időtartamától illetve a célországtól. A támogatás havi mértéke övezetenként egy-egy adott összegben van meghatározva (az országok a becsült megélhetési költségek szerint 3 övezetbe vannak besorolva - Hallgatói ösztöndíj mértéke).

A hallgatónak, a fogadó intézménybe való megérkezése után a külföldi fogadó intézmény, vállalat elvárásai szerint kell eljárnia, különben az Erasmus+ szakmai gyakorlata nem kerül elfogadásra. Bármilyen jellegű módosítást (pl. a Gyakorlati Képzési Megállapodás tartalmi változtatását, az Erasmus+ mobilitás meghosszabbítását, időtartam vagy egyéb adat megváltoztatását) az eredeti tervhez képest haladéktalanul jóvá kell hagyatni a SJE kari illetve intézményi koordinátorával valamint a fogadó intézménnyel is.

A szakmai gyakorlat megvalósítása után a hallgató köteles az egyetemi koordinátor részére leadni az alábbi dokumentumokat: