Slovak English   Magyar

Student mobility for studies (SMS)

Az Erasmus+ tanulmányi célú mobilitás a tanulmányok egy részének külföldön történő elvégzését jelenti, mely az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre. Az Erasmus+ programban a hallgatók képzési ciklusonként (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) akár 12 hónapot is eltölthetnek ösztöndíjjal külföldön.

Az Erasmus+ mobilitásra olyan hallgató jelentkezhet, aki hallgatói jogviszonyban áll a Selye János Egyetemmel, valamint már egy lezárt tanévvel (a pályázás időpontjában egy lezárt félévvel) rendelkezik. A pályázati felhívás értelmében az Erasmus+ hallgatónak a részképzés teljes ideje alatt aktív státuszban kell maradnia a küldő intézménynél, tehát a tanulmányút ideje alatt beiratkozott a SJE - re, ellenkező esetben elveszíti jogosultságát a mobilitásra.

Pályázás

Pályázni Erasmus+ hallgatói mobilitásra csak a SJE - en keresztül lehet, melyet a program intézményi koordinátora az egyetem Erasmus+ weboldalán hirdet meg. A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Törökországba és Macedóniába utazhatnak, azokba az intézményekbe, amelyekkel a SJE intézményközi szerződést kötött (A SJE-el Erasmus+ partnerségben lévő felsőoktatási intézmények listája).  

A sikeres pályázást követően a hallgatónak több adminisztratív teendővel is kell számolni. Érdemes előzetesen tájékozódni a fogadó intézmény Erasmus+ honlapján annak oktatási profiljáról, a felvehető tantárgyakról (kurzusokról), a tanévi időbeosztásról, a jelentkezés feltételeiről és határidejéről (deadline), a szálláslehetőségekről, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációs teendőkről is. Itt találja meg és töltheti ki az Erasmus+ bejövő hallgatók szükséges nyomtatványait is.

A hallgatónak, a fogadó intézménybe való megérkezése után a külföldi egyetem elvárásai szerint kell eljárnia, különben az Erasmus+ tanulmányútja nem kerül elfogadásra. Bármilyen jellegű a Támogatási szerződés illetve Tanulmányi Megállapodás részeit érintő módosulás (pl. a tervezett mobilitási program tartalmi változása, időtartam változás, az Erasmus+ mobilitás meghosszabbítása, egyéb adat megváltoztatása) esetén haladéktalanul keresse fel és értesítse a SJE kari illetve intézményi koordinátorát.

A csereprogram megvalósítása után a hallgató köteles az egyetemi koordinátor részére leadni az alábbi dokumentumokat:
 

Az elnyerhető ösztöndíj összege függ az ösztöndíjas időszak hosszától illetve a fogadó országtól. A támogatás havi mértéke övezetenként egy-egy adott összegben van meghatározva (az országok 3 övezetbe becsült megélhetési költségek szerint vannak besorolva - Hallgatói ösztöndíj mértéke).