Slovak English   Magyar

Az Erasmus+ mobilitásra olyan hallgató jelentkezhet, aki hallgatói jogviszonyban áll a Selye János Egyetemmel, valamint már egy lezárt tanévvel (a pályázás időpontjában egy lezárt félévvel) rendelkezik. A pályázati felhívás értelmében az Erasmus+ hallgatónak a részképzés teljes ideje alatt aktív státuszban kell maradnia a küldő intézménynél, tehát a tanulmányút ideje alatt beiratkozott a SJE - re, ellenkező esetben elveszíti jogosultságát a mobilitásra.

Pályázás

Pályázni Erasmus+ hallgatói mobilitásra csak a SJE - en keresztül lehet, melyet a program intézményi koordinátora az egyetem Erasmus+ weboldalán hirdet meg. A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Törökországba és Macedóniába utazhatnak, azokba az intézményekbe, amelyekkel a SJE intézményközi szerződést kötött (A SJE-el Erasmus+ partnerségben lévő felsőoktatási intézmények listája).  

Miután sikerült kiválasztani azt a külföldi intézményt, melynek képzési kínálata illeszkedik a pályázó képzési tervébe, a hallgató kitölti a Jelentkezést a csereprogramra (Student exchanges study application form), amit a motivációs levéllel, és a strukturált önéletrajzzal együtt kézbesít a kari koordinátornak, mindezt az intézményi koordinátor által meghatározott határidőben, mely a SJE Erasmus+ internetes oldalán kerül közzétételre.

A beérkezett pályázatokat meghatározott bírálati szempontok alapján az adott kar Erasmus+ Bíráló Bizottsága értékeli ki. A rangsorolt névsort a kari koordinátorok elküldik az egyetemi koordinátornak, legkésőbb a jelentkezési határidő letelte után egy hónappal. A pályázatok végső rangsorolását valamint az ösztöndíjak megítélését a SJE Erasmus+ Bizottsága végzi. Az eredményeket az Erasmus+ weboldalon, az Aktualitások menüpontban teszi közzé.

Az Erasmus+ Bizottság a keretbe már nem férő hallgatókat is rangsorolja. Amennyiben egy nyertes pályázó önszántából visszalép a kiutazástól, úgy a tartaléklista sorrendjében következő hallgató kap lehetőséget az ösztöndíjra.