Slovak English   Magyar

Az elnyerhető ösztöndíj összege függ az ösztöndíjas időszak hosszától illetve a fogadó országtól. A támogatás havi mértéke övezetenként egy-egy adott összegben van meghatározva (az országok 3 övezetbe becsült megélhetési költségek szerint vannak besorolva - Hallgatói ösztöndíj mértéke). 

Az Erasmus+ támogatás a pénzügyi támogatásról szóló szerződés alapján a hallgató számára 2 részletben kerül átutalásra. Az első részletet, a teljes ösztöndíj 80 % - át a hallgató megkapja a Támogatási szerződés aláírását követően, az ösztöndíj fennmaradó 20 % - át pedig a mobilitás befejeztével az összes mobilitást igazoló dokumentum leadása után.

Rendkívül támogatásban részesülnek azok az Erasmus+ hallgatók, akik szerepelnek az aktuális tanévben, a SJE szociális ösztöndíjra jogosultak jegyzékében. A támogatás összege havi 100,- Euró a megállapított Erasmus+ alapösztöndíjon felül. A kiegészítő ösztöndíj igénylésekor a hallgatónak be kell mutatnia a szociális ösztöndíj megítéléséről szóló határozatot az egyetemi koordinátornak.

Az Erasmus+ külföldi mobilitásban részt vevő fogyatékossággal élő (ZŤP) vagy tartósan beteg hallgatók igényelhetnek kiegészítő pénzügyi támogatást (a fix ösztöndíj összegén felül).