Slovak English   Magyar

A hallgatónak, a fogadó intézménybe való megérkezése után a külföldi egyetem elvárásai szerint kell eljárnia, különben az Erasmus+ tanulmányútja nem kerül elfogadásra. Bármilyen jellegű a Támogatási szerződés illetve Tanulmányi Megállapodás részeit érintő módosulás (pl. a tervezett mobilitási program tartalmi változása, időtartam változás, az Erasmus+ mobilitás meghosszabbítása, egyéb adat megváltoztatása) esetén haladéktalanul keresse fel és értesítse a SJE kari illetve intézményi koordinátorát.

A Tanulmányi Megállapodás bármely tartalmi módosítását és annak tudomásul vételét írásban kell rögzíteni, és azokat késedelem nélkül meg kell valósítani. Amennyiben a külföldi intézménybe való megérkezés után a tanulmányok tartalma eltér a Tanulmányi Megállapodás I. részében összeállított Tervezett mobilitási programban foglaltaktól, akkor a hallgató kidolgozza a módosításokra irányuló kérelmét a C táblázat szerint az Eredeti Tanulmányi Megállapodás módosítása részben (Changes to the original learning agreement). Az így kitöltött nyomtatványt a kiutazását követő 30 napon belül elküldi jóváhagyásra a hazai egyetem kari koordinátorának. A Tanulmányi Megállapodás tartalmának bármely módosítását hivatalosan is mindhárom félnek jóvá kell hagynia.

A mobilitás hosszabbítását a hallgató legkésőbb 1 hónappal az (eredeti) mobilitás befejezése előtt kérvényezheti az intézményi koordinátornál. Ehhez az Erasmus+ mobilitás hosszabbításra irányuló kérvény (Erasmus+ prolongation application form Erasmus+ Programme) és Erasmus+ támogatási összeg növelése iránti kérvény dokumentumok szükségesek, kitöltött és aláírt formában. A csereprogram meghosszabbításának elfogadása, és SJE Erasmus+ Bizottságának a pénzügyi támogatásról szóló határozata után az egyetemi koordinátor elküldi a hallgatónak a szerződés- kiegészítését aláírásra. Az új Tanulmányi szerződés folyamatának előkészítése és jóváhagyása ugyanúgy történik, mint a kiutazás során.