Slovak English   Magyar

A csereprogram megvalósítása után a hallgató köteles az egyetemi koordinátor részére leadni az alábbi dokumentumokat:
 

A Tanulmányok hosszát igazoló dokumentum (Confirmation of Erasmus study) eredetijét, vagyis a fogadó intézmény által kiállított tanúsítványt, ami az Erasmus+ tanulmányút hosszát igazolja. A fogadó intézmény által igazolt tanulmányút időtartamának, egyeznie kell a Támogatási Szerződésbe foglalt tanulmányút hosszával. Amennyiben a szerződésben megjelölt időszak nem kerül betartásra, a hallgató köteles az ösztöndíj arányos részét visszatéríteni az egyetem részére.

A Tanulmányi Megállapodás (Learning agreement for studies) nyomtatvány eredetijét. A szerződés I. részében a Tervezett mobilitási program (Proposed mobility programme) részben azon tantárgyak listája található, melyek a mobilitás előtt kerültek kiválasztásra. A szerződés második részében - Tervezett tanulmányi szerződés változtatása - (Changes to the original learning agreement) részben az eredeti szerződéshez képest jóváhagyott változtatások szerepelnek. A harmadik - Jóváhagyott tanulmányi eredmények - rész a befogadó intézménynél a hallgató által ténylegesen elvégzett tanulmányokat és elismerendő tanulmányi eredményeit (Recognition outcomes) tartalmazza, a kreditszámokkal és az értékelésekkel együtt. A külföldi tanulmányok kielégítő lezárása után, a fogadó intézmény Tanulmányi Átirattal (Transcript of records) látja el a hallgatót, a tanulmányi megállapodásnak megfelelően.

A hallgató a mobilitás után az EU Survey oldalon kitölti és beadja az Erasmus+ mobilitásról szóló on-line Hallgatói beszámolót, mégpedig legkésőbb 7 naptári nappal a kitöltésre irányuló felszólítást követően. (Erről az egyetemi koordinátor is meggyőződik a Mobility Tool rendszerben.)

Hazaérkezés után minden hallgató köteles ismételten on-line nyelvi felmérésben részt venni.

További információk a Szlovák Nemzetközi Együttműködési Akadémiai Egyesület (SAAIC) internetes oldalán találhatók.