Slovak English   Magyar

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita - štúdium v akademickom roku 2016/2017.

Podmienky:

1) ukončený prvý ročník štúdia na UJS (odporúča sa pre budúcich študentov druhého ročníka prvého vysokoškolského "Bc." štúdia, a prvého ročníka druhého stupňa vysokoškolského "Mgr." štúdia)

2) vyplnená Prihláška na výmenné štúdium, ktorá je dostupná na http://erasmus.selyeuni.sk/sk/studium.html;

3) štruktúrovaný životopis (curriculum vitae "CV") v anglickom a slovenskom jazyku;

4) motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku (vytlačená, podpísaná, rozsah A4);

5) výpis výsledkov štúdia zo všetkých ukončených ročníkov doterajšieho štúdia (zo študijného oddelenia danej fakulty UJS);

6) fotokópia certifikátu o znalosti cudzieho jazyka.

 

Milí študenti,

ktorí máte záujem o štúdium v zahraničí a chcete sa zúčastniť výmenného pobytu, prosím prineste vyplnenú prihlášku s prílohami v termíne

do 20. marca 2016 do 12:00 hod.

fakultným koordinátorom:

Ekonomická fakulta - Ing. Renáta Machová, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagogická fakulta - Ing. István Szőköl, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fakulta reformovanej teológie - Mgr. Attila Lévai, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podmienky a kritériá výberového konania sú zverejnené na stránkach fakúlt. Viac informácií a o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ získate na webovej stránke univerzity Erasmus+ http://erasmus.ujs.sk/sk/ a od univerzitnej koordinátorky programu Erasmus na UJS. Kontakt: Mgr. Adriana Kinczerová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., t. č. 035 3260 613.