Slovak English   Magyar

Lehota na podávanie online prihlášok:  10. apríl 2021.

Elektronická prihláška je k dispozícii na webovej stránke: http://erasmus.ujs.sk/hu/bejelentkezes

Podmienky:

1)   ukončený prvý ročník štúdia na UJS (odporúča sa pre budúcich študentov druhého ročníka prvého vysokoškolského "Bc." štúdia, a prvého ročníka  druhého stupňa vysokoškolského "Mgr." štúdia);

2)  vyplnená Prihláška na výmenné štúdium,

3) potvrdenie o prechodnom pobyte na Slovensku počas štúdia na UJS (pre študentov, ktorí majú trvalé bydlisko v MR).

 

Podmienky a kritériá výberového konanie sú zverejnené na stránkach fakúlt.

Viac informácií o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ získate na webovej stránke univerzity Erasmus+ http://erasmus.ujs.sk/sk/ a od univerzitnej koordinátorky programu Erasmus na UJS.  

Kontakt: Mgr. Adriana Kinczerová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., t. č. 035 3260 613.