Slovak English   Magyar
P.č. ID  Fakulta Úroveň štúdia  Prijímajúca firma, spoločnosť  Krajina Schválené mesiace
1 123039 FEI Mgr. 2 - (ISCED7) Babes-Bolyai University RO 5
2 121708 FEI PhD. 1 - (ISCED8) ELTE GTI HU 5
3 128468 PF Bc. 2 - (ISCED6) Károli Gáspár University HU 5
4 121715 PF Bc. 2 - (ISCED6) Károli Gáspár Református Egyetem HU 5
5 122434 PF  Mgr. 2 - (ISCED7) ELTE HU 5
6 127966 PF  Bc. 2 - (ISCED6) Károli Gáspár Református Egyetem HU 5