Slovak English   Magyar

D O D A T O Č N Á  V Ý Z V A

na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom ŠTÚDIA v rámci programu Erasmus+ na ZIMNÝ SEMESTER a. r. 2021/2022

!!!39 voľných miest z projektu 2020-1-SK01-KA103-078130!!!

Lehota na podávanie online prihlášok: 

15. AUGUSTA 2021

Elektronická prihláška je k dispozícii na webovej stránke: http://erasmus.ujs.sk/hu/bejelentkezes

Podmienky:

1)   ukončený prvý ročník štúdia na UJS (odporúča sa pre budúcich študentov druhého ročníka prvého vysokoškolského "Bc." štúdia, a prvého ročníka  druhého stupňa vysokoškolského "Mgr." štúdia);

2)  vyplnená Prihláška na výmenné štúdium,

3) potvrdenie o prechodnom pobyte na Slovensku počas štúdia na UJS (pre študentov, ktorí majú trvalé bydlisko v MR).

Podmienky a kritériá výberového konania sú zverejnené na stránkach fakúlt.

Viac informácií o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ získate na webovej stránke univerzity Erasmus+ http://erasmus.ujs.sk/sk/

a od univerzitnej koordinátorky programu Erasmus+ na UJS.  

Kontakt: Mgr. Adriana Kinczerová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., t. č. 035 3260 613.