Slovak English   Magyar

D O D A T O Č N Á  V Ý Z V A

na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom STÁŽE v rámci programu Erasmus+  

!!!Už LEN 5 voľných miest z projektu 2019-1-SK01-KA103-060384!!!

Lehota na podávanie online prihlášok: 

15. AUGUSTA 2021

Elektronická prihláška je k dispozícii na webovej stránke: http://erasmus.ujs.sk/hu/bejelentkezes

Stáží sa môžu zúčastniť:

a) študenti UJS, ktorí sú zapísaní v danom roku riadne na celé štúdium;

b) študenti bakalárskeho (od. 1 ročníka), magisterského alebo doktorandského štúdia;

c) študenti končiacich ročníkov – absolventská stáž.

Podmienky a kritériá výberového konania sú zverejnené na stránkach fakúlt.

Viac informácií o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom stáže v rámci programu Erasmus+ získate na webovej stránke univerzity Erasmus+ http://erasmus.selyeuni.sk/sk/ a od univerzitnej koordinátorky programu Erasmus na UJS.  

Kontakt: Mgr. Adriana Kinczerová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., t. č. 035 3260 613.