Slovak English   Magyar

23. Letná univerzita ASEF

O čom je letná univerzita? – Je to interdisciplinárny hackathonový výlet pre mladých Ázijcov a Európanov na tému „Obyvateľné mestá pre udržateľnú budúcnosť“.

Letná univerzita spája mladých dizajnérov, inovátorov, urbanistov a odborníkov na SDG z 51 krajín, aby spolupracovali a vyvíjali mestské riešenia pre tri najľudnatejšie krajiny ASEM.

Účastníci budú spolupracovať v 6 -členných tímoch na riešení jedného z nasledujúcich problémov:

- Bangladéš (SDG11, SDG12 a SDG13): Vytváranie čistých miest: Riadenie nakladania s mestským odpadom

- India (SDG3 a SDG11): Vytváranie zdravých miest: Liečba obezity u detí

- Pakistan (SDG4, SDG8 a SDG11): Vytváranie prístupných miest: Zlepšenie mestskej dopravy

Kedy a kde sa bude konať?

- Skladá sa z dvoch etáp a bude prebiehať virtuálne.

- Fáza 1: „Budovanie znalostí“ 11-29. októbra 2021

- Fáza 2: „Fáza hackathonu“ 4-15. novembra 2021

Prihlásiť sa môžete na:

https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefsu23_application

Termín podania prihlášky:

- Prihlášku je možné podať do 29. septembra do 23:59 hod.

Výsledky o víťazních účastníkov: 5. október 2021

Aké sú kritériá oprávnenosti na podávanie žiadosti?

 • Uchádzač je občanom jednej z 51 partnerských krajín Stretnutia Ázia- Európa (ASEM)
 • Uchádzač je: mladý profesionál, podnikateľ alebo študent (18- 30 rokov)
 • Vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • Môžete sa aktívne zúčastniť oboch fáz

Aké sú výberové kritériá?

 • Motivačný list, ktorý je autentický, originálny a obsahuje relevantný argument
 • Súčasné alebo predchádzajúce mimoškolské (a/ alebo profesionálne) činnosti, ktoré preukazujú angažovanosť zameranú na aktivitu v miestnej komunite a/ alebo regionálnom/ medzinárodnom kontexte
 • Znalosť v téme: trvalo udržateľný rozvoj a /alebo príbuzných oblastí, udržateľná urbanizácia je výhodou
 • Uchádzači budú pozvaní na pohovor

Počet vybraných uchádzačov: 70

Úspešní uchádzači môžu získať:

 • Od University College Cork môžu získať až 10 mikrokreditov
 • Osvedčenie o účasti od: ASEF, Daffodil International University (DIU), KREA University, Superior University
 • Môžete získať školenie od odborníkov na udržateľnú urbanizáciu
 • Môžete sa podieľať na hľadaní riešení skutočných výziev
 • Spolupracuje a nadväzuje kontakty s ľuďmi z 51 krajín

Na podanie prihlášky potrebujete:

 • Nahrať profesionálny životopis
 • Odpovedať na otázky v anglickom jazyku, aby lepšie porozumeli postoju uchádzača a jeho názor na danú tému, napísať odôvodnenie prečo si myslíte, že ste najvhodnejším uchádzačom a pod.

Účasť a registrácia je bezplatná.

Hackathon Challenges

FAQ

Open Call & Overview For Participants