Slovak English   Magyar

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom stáže v rámci programu Erasmus+ mobilita - stáž v akademickom roku 2017/18.

 

Milí študenti a absolventi,

ktorí máte záujem o Erasmus+ praktickú stáž v zahraničí, prosím prineste vyplnenú prihlášku s prílohami v termíne:

do 24. apríla 2017 do 16.00 hod.

fakultným koordinátorom:

Ekonomická fakulta - Ing. Renáta Machová, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagogická fakulta – Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fakulta reformovanej teológie - Mgr. Attila Lévai, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Elektronickú prihlášku posielajte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dokumenty:

a) prihláška na stáž v rámci programu Erasmus+ na a. r. 2017/18

b) životopis - CV - v anglickom, resp. v inom jazyku, v ktorom chcete komunikovať vo vybranom podniku;

c) motivačný list v anglickom resp. v inom jazyku, v ktorom študent bude stáž absolvovať (vytlačená, podpísaná, rozsah A4);

d) výpis výsledkov štúdia (zo všetkých ukončených ročníkov) zo študijného oddelenia danej fakulty UJS;

e) fotokópia certifikátu o znalosti cudzieho jazyka.

Formulár prihlášky, životopisu, pravidlá účasti študenta a absolventa na praktickú stáž sa nachádzajú na webovej stránke http://erasmus.selyeuni.sk/sk/staz.html.

Podmienky a kritériá výberového konania sú zverejnené na stránkach fakúlt. Viac informácií a o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom stáže v rámci programu Erasmus+ získate na webovej stránke univerzity Erasmus+ http://erasmus.selyeuni.sk/sk/ a od univerzitnej koordinátorky programu Erasmus na UJS.  Kontakt: Mgr. Adriana Kinczerová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., t. č. 035 3260 613.