Slovak English   Magyar

 

Jazykové kurzy Erasmus+ OLS sa príliš neodlišujú od iných online jazykových kurzov dostupných v súčasnosti na trhu.

Jazykové kurzy Erasmus+ OLS sú založené na troch základných princípoch štúdia:

  • Osvojenie: jazykové zručnosti sa rozvíjajú a upevňujú pomocou intenzívneho kontaktu s multimediálnymi animáciami, pomocou simulácií každodenných situácií a výhradne prostredníctvom rodených hovoriacich.

  • Precvičovanie: jazyk sa učíme pomocou počúvania, čítania, písania a hovorenia. Všetky tieto aspekty si budete precvičovať pomocou konkrétnych situácií z každodenného a pracovného života.

  • Špirálovité štúdium: každá téma je uvádzaná postupne, pravidelne sa k nej vraciame a počas jazykového kurzu slúži ako referenčný bod.

Lekcie obvykle začínajú realistickými videami a animáciami z každodenného a pracovného prostredia, aby ste sa mohli naučiť najpoužívanejšie slovíčka a frázy.

Vysokoškolskí študenti, ktorí v prvom jazykovom teste OLS dosiahli výsledok medzi A1 a B1 pre hlavný jazyk vzdelávania či práce podľa CEFR, dostanú automaticky pozvánku na zápis do jazykového kurzu OLS v danom jazyku. – absolvovanie kurzu je povinné

Viac informácií: http://erasmusplusols.eu/sk/jazykove-kurzy-2/

OLS jazykové kurzy prezentácia TU.