Slovak English   Magyar

 

Jazykový test OLS je povinný pre všetkých účastníkov vzdelávacích mobilitných aktivít Erasmus+ v trvaní aspoň dvoch mesiacov (štúdium/stáž/dobrovoľníctvo EVS), v rámci ktorých bude počas výučby, práce, alebo dobrovoľníctva hlavným jazykom jeden z týchto jazykov: nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina alebo holandčina (okrem rodených hovoriacich).

Od júna 2015 bude táto služba rozšírená aj pre študentov v rámci Odborného vzdelávania a prípravy (VET) zúčastňujúcich sa na mobilite v trvaní aspoň 1 mesiac.

Účastníci mobility Erasmus+ musia test absolvovať dvakrát (pred začiatkom a na konci obdobia mobility), aby bolo možné sledovať ich pokrok v jazyku mobility.

Viac informácií: http://erasmusplusols.eu/sk/jazykovy-test/